• 12127    
 •  ★ౄ kikiஜ★ 
 •  5  20
 • 10559    8.7
 •  豬小貓 
 •  5  20
 • 11716    10.0
 •  Cindy♥ 
 •  5  20
 • 11254    5.5
 •  芭比 
 •  5  20
 • 10710    
 •  夜之幻想 
 •  5  20
 • 10489    10.0
 •  醉人咖啡 
 •  5  20
 • 11725    10.0
 •  玉兒 
 •  5  20
 • 11971    6.2
 •  ★緖★ 
 •  5  20
 • 10632    9.8
 •  徹夜難眠 
 •  5  20
 • 10165    8.4
 •  清純的背後 
 •  5  20
 • 10443    8.2
 •  片刻溫柔 
 •  5  20
 • 11959    
 •  柳丁妹 
 •  5  20
 • 10659    10.0
 •  翹臀護士要打針 
 •  5  20
 • 11221    10.0
 •  甜蜜の誘惑 
 •  5  20
 • 10601    10.0
 •  冰清玉兒 
 •  5  20
 • 10427    10.0
 •  夢幻寶貝 
 •  5  20
 • 10096    7.6
 •  靜夜 
 •  5  20
 • 11771    9.2
 •  筠筠 
 •  5  20
 • 10494    6.6
 •  ︶我樂樂樂︶ 
 •  5  20
 • 12169    
 •  魔糖糖 
 •  5  20
 • 10569    6.6
 •  專屬小女人 
 •  5  20
 • 10517    9.0
 •  銀狐 
 •  5  20
 • 10420    9.2
 •  醉、澀、 
 •  5  20
 • 11742    
 •  小小葵 
 •  5  20
 • 11381    5.5
 •  小藝 
 •  5  20
 • 11086    6.6
 •  Amber 
 •  5  20
 • 11001    5.5
 •  小玲瓏. 
 •  5  20
 • 11043    9.0
 •  ❤荳荳 
 •  5  20
 • 11824    
 •  甜心找泡 
 •  5  20
 • 11656    10.0
 •  麻豆 
 •  5  20
 • 10268    8.1
 •  ☆清純美妹☆ 
 •  5  20
 • 11685    
 •  小乖 
 •  5  20
 • 10479    8.7
 •  花仙子 
 •  5  20
 • 11525    10.0
 •  小莎麗 
 •  5  20
 • 11217    10.0
 •  小雨♥ 
 •  5  20
 • 11115    10.0
 •  聽小花說故事 
 •  5  20
 • 10587    10.0
 •  誘惑糖果 
 •  5  20
 • 11219    9.1
 •  狐貍精 
 •  5  20
 • 11018    
 •  妃子笑 
 •  5  20
 • 11896    
 •  小M 
 •  5  20
 • 10344    8.4
 •  Princess 
 •  5  20
 • 10990    8.8
 •  琳琳~ 
 •  5  20
 • 11825    
 •  大奶妹 
 •  5  20
 • 10584    7.5
 •  正點可兒 
 •  5  20
 • 10160    8.1
 •  站住、借個吻 
 •  5  20
 • 10221    
 •  古典美女~小若 
 •  5  20
 • 11987    
 •  晰晰 
 •  5  20
 • 12018    7.4
 •  ❤妃妃❤ 
 •  5  20
 • 10981    7.5
 •  可愛瞳瞳 
 •  5  20
 • 11294    10.0
 •  臺北→布丁 
 •  5  20
 • 10547    7.6
 •  最後的獨占 
 •  5  20
 • 10505    0.0
 •  性感OL 
 •  5  20
 • 10069    6.2
 •  唯美女優 
 •  5  20
 • 11982    
 •  小青 
 •  5  20
 • 10023    7.2
 •  絕色公主 
 •  5  20
 • 11739    10.0
 •  甜~秘密 
 •  5  20
 • 10540    8.5
 •  愛的亡魂 
 •  5  20
 • 11620    5.0
 •  咪咪 
 •  5  20
 • 10490    10.0
 •  別樣激情 
 •  5  20
 • 11483    
 •  ☆糖果★ 
 •  5  20
 
 
 • Android 版 (正體中文) | 教學及下載
 • iOS 版 (正體中文) | 教學及下載
 1. 例行性維護時間
  親愛的用戶您好:伺服器於每週四早上 07:30 會進行例行性維護作業,預估約為 5 至 10 分鐘,不便之處,敬請見諒。
 2. 2019-07-22
  親愛的用戶您好,為因應中國金流公司手續費日漸調漲及匯率波動之影響,中國儲值項目 (微信、支付寶等) 將於 2019/08/01 起調降儲值贈點之比率,不便之處敬請見諒。
 3. 2019-04-09
  您好,為因應 Android 移動裝置系統於近日進行大幅更動,請更新 Android 應用程式至最新版本。若於更新後無法正常進入聊天室時,請先移除移動裝置應用程式再重新開啟您的裝置,待重啟後再重新下載並安裝應用程式,如有不便敬請見諒。
 4. 2019-02-04
  Happy Chinese New Year!祝大家春節快樂!萬事如意!
 5. more
 1. 第 1 名

  [ ♥小護士♥ ] 介紹
  ♥小護士♥
 2. 第 2 名

  [ 比比ㄦ♥ ] 介紹
  比比ㄦ♥
 3. 第 3 名

  [ ღ 蜜球小公主 ღ ] 介紹
  ღ 蜜球小公主 ღ
 4. 第 4 名

  [ te amo ♥ 倘若 ] 介紹
  te amo ♥ 倘若
 5. 第 5 名

  [ 拾柒♥ ] 介紹
  拾柒♥
 6. 第 6 名

  [ 爾晴 ] 介紹
  爾晴
 7. 第 7 名

  [ 妲己. ] 介紹
  妲己.
 8. 第 8 名

  [ 小肉球 ♥ ] 介紹
  小肉球 ♥
 9. 第 9 名

  [ K i s s ] 介紹
  K i s s
 10. 第 10 名

  [ 詩若雨♥ ] 介紹
  詩若雨♥